1219 State Road 8 Auburn, IN 46706 260-357-4300
Testimonial Photo

Howard / Katherine - 2005 Kia Amanti

Testimonial Photo

Michael / Sheldon - 2009 Saturn Vue

Testimonial Photo

Manass / Wilma - 2008 Honda Odyssey

Testimonial Photo

Timothy - 2008 Chevrolet Silverado

Testimonial Photo

Sean / Kathryn - 2003 Mazda B2300

Testimonial Photo

Luis - 2014 Toyota Corolla

Testimonial Photo

Sara - 2008 Pontiac G5

Testimonial Photo

Walley Family - 2007 Ford F-150

Testimonial Photo

The Ruch's - 2007 Toyota Camry Hybrid

Testimonial Photo

Jared - 2013 Suabru Outback

Text Us